Pomoc

www.is.waw.pl
strona Warszawskiej Izby Skarbowej, na której można znaleźć m.in interpretacje stosowania prawa podatkowego, dane teleadresowe Urzędów Skarbowych.

www.mf.gov.pl
strona Ministerstwa Finansów aktualne formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.

www.zus.gov.pl
strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualna wersja programu Płatnik.

www.stat.gov.pl
strona Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualne wskaźniki, akty prawne, formularze sprawozdawcze.

www.sejm.gov.pl
strona Sejmu RP- czyli zbiór obowiązujących przepisów. Wszystkie akty prawne uchwalone przez Sejm.

www.prawo.lex.pl
Serwer prawa.

www.infor.pl
kalkulatory, aktualne wskaźniki, informacje o szkoleniach.

www.gazetapodatkowa.pl
aktualne wskaźniki, kalkulatory, wzory umów, formularze, aktualne przepisy prawne.

www.skp-ow.com.pl
Stowarzyszenie księgowych w Polsce - oddział Warszawa.